Liên hệ

 Trong trường hợp gấp, quý khách có thể liên hệ qua số điện thoại.

Nhân viên người Nhật sẽ trực tiếp trả lời khách hàng người Nhật.

 

TEL: +84-274-357-7600
FAX: +84-274-357-7601Vui lòng điền thông tin cần thiết bên dưới và gửi email cho chúng tôi.

メモ: * は入力必須項目です

Lưu ý: *là trường bắt buộc